Jekshockup

ชุดแต่งช่วงล่างกับการบำรุงรักษาชุดแต่งช่วงล่างกับการบำรุงรักษา

ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนหลีกเลี่ยงไม่พ้นกับการเดินทางและการใช้รถบนถนน ซึ่งผู้ขับขี่รถยนต์อาจจะประสบปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสมรรถภาพของรถยนต์ที่ใช้เป็นส่วนมาก แต่ปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันได้ด้วยตนเอง ถ้าหากเราทราบขั้นตอนพื้นฐานในการตรวจสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมไปถึงการปรับแต่งหรือเซ็ตอัพช่วงล่างของรถให้ตรงตามศักยภาพของตัวรถยนต์ ซึ่งทาง Jekshockup ขออาสามาอธิบายเกี่ยวกับชุดแต่งช่วงล่างรถยนต์ ว่าจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่หลากหลายมาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อให้การทำงานของระบบต่างนั้นสมบูรณ์และครบถ้วน ปัจจุบันชุดแต่งช่วงล่างของรถจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์บังคับเลี้ยวรถก็คือ ล้อรถยนต์ ซึ่งทำให้เราจำเป็นที่จะต้องดูแลและเช็คสภาพของตัวยางรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ โดยการตรวจเช็คลมยาง และปรับแต่งให้ถูกต้องตามอัตราที่กำหนด หรือตามคำแนะนำในหนังสือคู่มือของรถยนต์เป็นประจำ รวมไปถึงสำรวจสภาพความเสื่อมของตัวลูกหมาก ที่มีหน้าที่ในการป็นตัวกลางยึดระบบบังคับเลี้ยวต่างๆของรถยนต์อีกด้วย โดยเราสามารถเช็คสภาพความเสื่อมของลูกหมากได้ด้วยการโยกล้อรถ เพื่อตรวจสภาพของลูกหมากว่าเริ่มเสื่อมสภาพ มีการหลวมคลอนแล้วหรือไม่ เนื่องจากล้อรถนั้นก็ได้ถูกลูกหมากยึดติดไว้ {...}

READ MOREREAD MORE