ชุดแต่งช่วงล่างกับการบำรุงรักษา

Jekshockup

ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนหลีกเลี่ยงไม่พ้นกับการเดินทางและการใช้รถบนถนน ซึ่งผู้ขับขี่รถยนต์อาจจะประสบปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสมรรถภาพของรถยนต์ที่ใช้เป็นส่วนมาก แต่ปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันได้ด้วยตนเอง ถ้าหากเราทราบขั้นตอนพื้นฐานในการตรวจสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมไปถึงการปรับแต่งหรือเซ็ตอัพช่วงล่างของรถให้ตรงตามศักยภาพของตัวรถยนต์ ซึ่งทาง Jekshockup ขออาสามาอธิบายเกี่ยวกับชุดแต่งช่วงล่างรถยนต์ ว่าจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่หลากหลายมาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อให้การทำงานของระบบต่างนั้นสมบูรณ์และครบถ้วน

ปัจจุบันชุดแต่งช่วงล่างของรถจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์บังคับเลี้ยวรถก็คือ ล้อรถยนต์ ซึ่งทำให้เราจำเป็นที่จะต้องดูแลและเช็คสภาพของตัวยางรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ โดยการตรวจเช็คลมยาง และปรับแต่งให้ถูกต้องตามอัตราที่กำหนด หรือตามคำแนะนำในหนังสือคู่มือของรถยนต์เป็นประจำ รวมไปถึงสำรวจสภาพความเสื่อมของตัวลูกหมาก ที่มีหน้าที่ในการป็นตัวกลางยึดระบบบังคับเลี้ยวต่างๆของรถยนต์อีกด้วย โดยเราสามารถเช็คสภาพความเสื่อมของลูกหมากได้ด้วยการโยกล้อรถ เพื่อตรวจสภาพของลูกหมากว่าเริ่มเสื่อมสภาพ มีการหลวมคลอนแล้วหรือไม่ เนื่องจากล้อรถนั้นก็ได้ถูกลูกหมากยึดติดไว้ วิธีการก็คือจับไปที่ล้อรถ ด้วยท่าทางที่สามารถจะผลักและดึงได้ เช่น ใช้มือหนึ่งดัน และอีกมือหนึ่งดึง ซึ่งการโยกล้อนี้จะช่วยทำให้เราเช็คสภาพของช่วงล่างได้ นอกจากนี้เราควรที่จะต้องดูในส่วนของพวงมาลัย เพราะพวงมาลัยทำหน้าที่ในการบังคับทิศทางของรถให้เราเลี้ยวซ้ายหรือขวาต่างๆ โดยการเช็คที่ระดับน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ รวมไปถึงระดับน้ำมันในส่วนอื่นๆด้วย เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรค และน้ำกลั่นแบตเตอรี่เป็นต้น 

ดังนั้นการที่เราจะใช้รถยนต์ในการขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้มากที่สุด สิ่งที่สำคัญอย่างที่สุดเลยของผู้ใช้งานก็คือการตรวจเช็คสภาพการใช้งานของรถยนต์เป็นประจำ รวมทั้งการที่ชุดแต่งช่วงล่างรถยนต์ของเรานั้นมีองค์ประกอบที่เหมาะสมต่อการใช้งานของรถไม่ว่าจะในเรื่องของการที่ระบบต่างๆรองรับตัวรถ รองรับแรงกระแทกหรือแรงสั่นสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว และรวมไปถึงการที่ชุดแต่งช่วงล่างรถยนต์นั้นมีสภาพที่พร้อมใช้งานและสร้างเสริมเพิ่มสมรรถภาพแรงขับเคลื่อนของรถเราได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย