Day: July 5, 2020

นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตที่น่าสนใจ

นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต

เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตเพิ่มมากขึ้น นวัตกรรมใหม่ๆเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ นอกจากจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเครื่องยนต์ หรือเปลี่ยนรูปร่าง ดีไซน์ให้ดูโมเดิร์น หรูหรามากยิ่งขึ้นแล้ว ยังมีการเพิ่มเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปร่วมด้วย เช่น ระบบสั่งการด้วยเสียง สั่งการด้วยท่าทาง หรือการสัมผัส นั่นทำให้การขับขี่ของคุณง่ายยิ่งขึ้น นวัตกรรมที่อยู่ในยานยนต์เหล่านี้ มีอะไรน่าสนใจบ้างนั้น ซิตี้ดัมพ์ (City Dump) หรือดัมพ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง แต่เป็นรถที่ลดมลภาวะ เนื่องจากรถบรรทุกและรถดัมพ์นั้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดฝุ่นมากมาย อาทิ PM 2.5 ที่เป็นอันตรายต่อระบบหายใจ ซึ่งรถซิตี้ดัมพ์นี้จะมีระบบที่สามารถทำความสะอาดตัวเองและการปกคลุมของฝุ่นละออกได้อย่างอัตโนมัติ ด้วยการติดตั้งโซลูชัน และยังมีการควบคุมจากห้องโดยสารผ่านแอพลิเคชัน ยานยนต์ปิคอัพดัดแปลง (pick up conversion) เป็นการผลิตรถปิคอัพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการสามารถรีไซเคิลตัวหลังคาเหล็กได้ทั้งชิ้น ซึ่งถือเป็นการเอาเหล็กมาทำเป็นหลังคา เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และรับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุ รวมถึงการรีไซเคิลได้ เบาะตรวจจับสุขภาพ (The Active Wellness seat) หรือเก้าอี้รถยนต์ที่สามารถตรวจจับได้ว่าผู้ขับขี่นั้นกำลังเครียดอยู่หรือไม่ขณะขับรถ และยิ่งไปกว่านั้น คือการสามารถตรวจสอบอัตราการการหายใจ และการเต้นของหัวใจได้ด้วย เพื่อจะทดสอบว่าผู้ขับขี่นั้นอยู่ในสภาวะไหน หลับหรือไม่ ซึ่งเบาะนี้จะแจ้งเตือนเพื่อลดอุบัติเหตุต่อไป Mobileye หรือเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ตรวจจับวัตถุโดยรอบ ซึ่งจะทำให้ลดอุบัติเหตุด้านการชน นอกจากนั้นยังมีการประมวลผลด้านการขับขี่อย่างเหมาะสม ส่งสัญญาณเตือนเมื่อเราง่วง กำหนดความเร็ว …